Aandoeningen

Aandoeningen

Zenuwaandoeningen

Onder deze noemer zijn aandoeningen geplaatst welke betrekking hebben op het centraal zenuwstelsel. Eenvoudig gezegd met de bedrading en de signalering van het lichaam.

Ontstekingen

Infecties kunnen ons overal in en op het lichaam treffen. De aandoeningen die hieronder vallen betreffen velen. In de volksmond spreken wij hier over ontstekingen.

Klieraandoeningen

Ons lichaam bevat vele klieren die de hormoonhuishouding en/of de stofwisseling beïnvloeden. Aandoeningen die hierop betrekking hebben worden hier genoemd

Bloedaandoeningen

Ons lichaam heeft een transportsysteem en wij noemen dat het bloedvatenstelsel. Aandoeningen die te maken hebben met de bloedvaten e.d. en/of het bloed zelf worden hier beschreven.

Huidaandoeningen

De huid is onze mantel en kan zowel van buiten af en/of van binnen uit, als van uit zijn eigen lagen (3) aangetast worden. Aandoeningen die hiervan het gevolg zijn worden hier beschreven.

Algeheel

Hier benoemen we problemen die te maken hebben met vage algehele en of chronische tekorten.