Bijenprodukten

Bijenprodukten

BIJENGIF

Waar de bij eindigt, begint de angel. De bij heeft de angel nodig om haar volk, en om zichzelf tegen vijanden te beschermen. Tot die vijanden behoren voornamelijk wespen, horzels en de bijenwolf, een soort graafwesp die juist bijen als jachtbuit heeft uitgekozen. Men heeft ontdekt dat de gifproductie ten nauwste verbonden is met het voorhanden zijn van pollen in de bijenvoeding. ‘Bijengif is een afbraakproduct van polleneiwit. Niet iedere bij heeft een giftige angel: jonge bijen hebben nog geen gif en oude bijen nog maar weinig. Bijen die zijn opgegroeid zonder pollen, hebben geen giftige angels.Het gif wordt in de gifklier gevormd en in de gifblaas opgeslagen. Het druppeltje gif van een bij weegt 0,1 – 0,35 milligram. Als het opdroogt, blijft er circa 0,1 milligram droog gif over.

In de moderne geneeskunde wordt veelal met cortison gewerkt, een hormoon van de bijnierschors. Deze therapie wordt door de bijen al duizenden jaren lang toegepast. Bijengif stimuleert de vorming van cortison. Het werkt dus niet alleen plaatselijk, maar ook van binnenuit door het stimuleren van de hormoonvorming.

KONINGINNEGELEI

Koninginnegelei ook wel Gelée Royal of Royal Jelly genoemd, is een exclusief soort bijenvoedsel dat in de eerste plaats bestemd is voor de bijenkoningin. Het stelt haar in staat in het hoogseizoen haar 2 á 3000 eitjes per dag te leggen. Zij is dan ook de enige bij die haar hele leven (ze kan 4 tot 5 jaar oud worden) met gelée royale gevoed wordt. De larven van toekomstige werkbijen krijgen de eerste drie dagen van hun bestaan ook deze gelei, maar worden daarna op het gewone bijendieet van honing en stuifmeel gezet. In de drie dagen dat de larven met koninginnegelei gevoed worden, neemt hun gewicht spectaculair toe: van 0,1 mg tot 250 mg bij de werkbijen en tot 3000 mg bij de koningin! Gelée royale is dus een krachtvoedsel: reden waarom er veel onderzoek naar de samenstelling is gedaan. Die blijkt echter dermate gecompliceerd dat men het geheim van koninginnegelei nog steeds niet heeft kunnen ontsluieren.

Deze ‘supervoeding’ verschaft aan al wie het nodig heeft extra uithoudingsvermogen en vitaliteit, tegenwoordig niet los te denken van het moderne leven met zijn hoge eisen. Koninginnegelei is een natuurlijke toevoeging aan uw voeding, het verhoogt de weerstand en de potentiële energie van het lichaam.

PROPOLIS

Propolis is een harsachtige stof die de bijen verzamelen op de knoppen van bepaalde loofbomen (populieren, berken) Ze vermengen het met stuifmeel, enzymen en andere bestanddelen om het vervolgens voor allerlei ‘huishoudelijke klusjes’ te gebruiken, bijvoorbeeld het dichten van kieren en spleten. Maar de belangrijkste functie van propolis is zijn desinfecterende (bacteriedodende) werking. In een bijenkast wonen zo’n 60.000 bijen, een bevolkingsdichtheid waarbij elke bacteriële infectie fataal kan zijn voor het hele volk. De bijen treffen daar hun voorzorgsmaatregelen tegen: zo voorzien ze alle broedcellen van een vliesdun laagje propolis om het ei tijdens zijn ontwikkeling tot bij tegen infecties te beschermen. Zo zorgt de aanwezigheid van propolis overal in de bijenkast voor een algehele zuiverheid

Het is gebleken dat propolis zeer selectief bacteriën, schimmels en virussen bestrijdt die ook mensen bedreigen. Een bijkomend voordeel bij gebruik van propolis is dat de normale bacteriën die bijvoorbeeld zo’n belangrijke functie hebben in de darmflora, niet aangetast worden.

STUIFMEEL

Stuifmeel is naast honing de belangrijkste voedselbron voor de bijen, die dit verzamelen bij het bevliegen van de bloemen. Het stuifmeel dat in de borsthaartjes van de bij blijft hangen wordt naar achteren gekamd, zodat zich rond de achterpootjes twee bolletjes vormen. Terug in de bijenkast worden deze bolletjes in de raatcellen rond het broed (de nog ongeboren bijen) opgeslagen dit heet bijenbrood. Omdat de bijen het stuifmeel op allerlei soorten bloemen verzamelen, wordt het een bontgekleurd mengsel van korrels.

Men kan rustig zeggen dat stuifmeel de spijsvertering zeer gunstig beïnvloedt, de eetlust opwekt, zwaktetoestanden verbetert en goede diensten bewijst om depressies, neurasthenie, prostaatmoeilijkheden en diabetes met goed gevolg te bestrijden door de weerstand tegen deze ziekten te verbeteren en de endocrine klieren te stimuleren.

HONING

Honingbijen verzamelen nectar uit de bloemen. Deze nectar wordt opgezogen en in de honingmaag opgeslagen, waar diverse enzymen worden toegevoegd. Nectar bevat veel water en wordt door de bijen ingedampt tot het vochtgehalte ca 20% bedraagt. Dan wordt de honing verzegeld in de raat en kan ‘rijpen’.

Het bekendste effect van honing als voedings- en geneesmiddel is zeker de versterkende werking. Aangezien honing voornamelijk bestaat uit hexosen, hoeft ons spijsverteringskanaal niets meer te doen om de invertsuiker te ontleden. De glucose kan direct door het bloed worden opgenomen en staat daardoor onmiddellijk ter beschikking in de vorm van energie. Vandaar dat uitputtings- en vermoeidheidsverschijnselen zeer effectief met honing worden bestreden.